یک استاد دانشگاه گفت: غیبت پدران در تربیت فرزند، بزرگترین آسیب وارده بر نظام خانواده است. به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، ظهر امروز، محمد مدرس در نشستی با عنوان «گفتاری در باب حقوق شهروندی» که در استانداری خراسان‌رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ما در مسیر رشد خود همواره با دردها و رنج‌هایی روبه‌رو هستیم. درد محصول رشد و ناکامی است، در نتیجه به آن برای بالغ‌شدن افراد جامعه نیاز داریم.... درد و رنج دیگر، محصول آسیب است. اگر مدنیت نباشد ما شاهد رشدی نخواهیم بود. درد همواره لازمه رشد است و از ناکامی بشر حاصل می‌شود؛ به ویژه بانوان که در جامعه نقش‌های زیادی ایفا می‌کنند. بنابراین باید دانست که فرزندانمان را نباید از تجربه ناکامی محروم کنیم. وی تصریح کرد: در این راستا باید ظرفیت‌هایی را در زمینه پرورش و مدیریت دردها فراهم کنیم. زمانی که کودک وارد جامعه می‌شود برای اجتماعی‌شدن و سازگاری با واقعیت‌های موجود، نیازمند آموزش‌هایی است که تاب‌آوری از مهمترین مسائل یاری‌دهنده افراد در این زمینه است. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که تاب‌آوری به چه معناست؟ افرادی که تاب‌آورند افراد بسیار منعطفی هستند. درواقع سازش از روی ناتوانی افراد است و سازگاری از روی توانمندی‌ آن‌ها.هنربخش با اشاره به اینکه «تاب‌آوری دارای هفت ویژگی است»، افزود: این ویژگی‌ها شامل احترام، مهربانی، صداقت، مسئولیت‌پذیری، بردباری انصاف و همدلی است. نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که افراد بزهکار معمولا نتوانسته‌اند قابلیت تاب‌آوری را در محیط خانواده آموزش ببینند. همدلی، وجدان و خویشتن‌پنداری کدهای اخلاقی جامعه هستند که اگر این کدهای اخلاقی را نتوانیم در محیط خانواده پرورش دهیم، آن وقت است که می‌توانیم بگوییم فرزند ما دچار عدم مسئولیت‌پذیری است. باید دانست اگر ما بخواهیم خانواده‌ای سالم داشته باشیم، این هفت ویژگی تاب‌آوری را در فرزندانمان پرورش دهیم.زوجین توانایی درک تفاوت‌های یکدیگر را نیاموخته‌انداین مدرس دانشگاه ادامه داد: اکثر زوجین این قابلیت‌ها را به درستی آموزش ندیده‌اند. باید زوجین به تفاوت‌های یکدیگر احترام بگذارند. در جامعه ما میل تخریب افرادی که با ما تفاوت دارند، بسیار شده است. افراد باید بدانند احساسات، بخش طبیعی‌ای از زندگی آن‌هاست؛ درنتیجه اگر به احساسات دیگران حساسیت نشان دهیم، درواقع همدلی شکل نخواهد گرفت.غیبت پدران در تربیت فرزند، بزرگترین آسیب وارده بر نظام خانواده استوی تصریح کرد: نکته‌ای که در جامعه ما باید بدان توجه کرد این است که نباید زنان را مقصر شناخت؛ درواقع زنان جامعه ما، بیش از توانایی‌هایشان مسئولیت برعهده دارند. اولین موضوعی که در هزاره سوم مطرح شده، مساله پدران غایب است. قسمتی از قابلیت‌ها در نتیجه حضور پدر در خانواده شکل می‌گیرد. از لحاظ روانی ما دو بخش مردانه و زنانه داریم. اگر پدر در خانواده حضور نداشته باشد مسائل مردانه چه در زن و چه در مرد شکل نمی‌گیرد و می‌تواند بزرگترین آسیب را به نظام خانواده وارد کند.هنربخش توضیح داد: در بسیاری از موارد، افزایش میزان طلاق، افزایش مصرف الکل و اعتیاد به مواد مخدر به دلیل عدم حضور پدر در خانواده است. قانون را پدر به فرزند آموزش می‌دهد و مادر شخصیتاً یاری‌دهنده است. خانواده تاب‌آور خانواده‌ای است که در آن پدر و مادر حضورداشته و مرزها را به کودکان بیاموزند.